A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo của Trưởng phòng GD&ĐT Ba Vì về việc thực hiện các công việc hành chính và kiểm soát các TTHC lĩnh vực giáo dục năm 2019

Để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong việc liên hệ giải quyết các hồ sơ hành chính, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chính sách chất lượng và các chỉ tiêu đã đề ra theo Mục tiêu chất lượng năm 2019 của Phòng GD&ĐT, Trưởng Phòng GD&ĐT ban hành văn bản chỉ đạo về việc thực hiện các công việc hành chính và kiểm soát các TTHC lĩnh vực giáo dục năm 2019.

         Ngày 04/3/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1027/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị  bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội,

          Để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong việc liên hệ giải quyết các hồ sơ hành chính, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chính sách chất lượng và các chỉ tiêu đã đề ra theo Mục tiêu chất lượng năm 2019 của Phòng GD&ĐT, Trưởng Phòng GD&ĐT có ý kiến chỉ đạo như sau:

       1. Giao đồng chí phụ trách đầu mối kiểm soát TTHC Phòng GD&ĐT căn cứ các TTHC mới ban hành và TTHC đã bãi bỏ theo Quyết định số 6547/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 và Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND Thành phố:

          - Chủ động phối hợp với bộ phận một cửa UBND huyện và Phòng Kinh tế - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo ISO huyện, tổ chức rà soát lại quy trình thực hiện theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008 báo cáo Ban chỉ đạo ISO Huyện và công khai các danh mục, quy trình TTHC đang thực hiện theo chế độ một cửa, một cửa liên thông tại Phòng tiếp công dân Cơ quan và trên Cổng thông tin điện tử của Ngành;

          - Các TTHC đã bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực nào thì thống nhất thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành về lĩnh vực đó: Thực hiện nộp hồ sơ và giải quyết trực tiếp tại Cơ quan Phòng GD&ĐT theo thẩm quyền quy định (thống nhất không phải nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa);

         - Tiếp tục tham mưu xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết các TTHC lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Huyện - niêm yết công khai tại Phòng tiếp công dân Cơ quan.

          2. Các Tổ công tác Phòng GD&ĐT có trách nhiệm phối hợp với cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC Cơ quan để tạo điều kiện tối đa cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc hành chính. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết công việc hành chính của tổ chức, cá nhân trực tiếp tại Cơ quan phải thực hiện đúng quy trình giải quyết TTHC, sử dụng các biểu mẫu quy định tại Điều 9, Thông  tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số Quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

          3. Đề nghị các trường học:

          - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/01/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

          - Phát động cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính năm 2019 đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và đối với học sinh cấp THCS (Phòng GD&ĐT sẽ gửi Thông báo Thể lệ cuộc thi tới các trường khi Thành phố ban hành);

          - Chuẩn bị tốt các nội dung kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 theo Kế hoạch số 142/KH-PGDĐT ngày 19/02/2019 của Phòng GD&ĐT.

          Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Trưởng Phòng GD&ĐT Ba Vì về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết công việc hành chính và kiểm soát các TTHC lĩnh vực giáo dục, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

            Công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT:

            Số 194/PGDĐT-VP

 


Nguồn:VP Phòng GD&ĐT Ba Vì Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 2
Tháng trước : 761